De Minderbroeders en de inwoners van Gravendam leven op het ritme van een Heiligenkalender. Aan de hand van specifieke Heiligenfeesten op de kalender kan vermoed worden op welke plaats en door welke Kloosterorde ze is gebruikt.

Daarom is er een proeve gemaakt van een Heiligenkalender A.D. 1350.die de sfeer ademt te behoren tot een klooster van de Minderbroeders in een Zuid-Hollands stadje. In de proeve worden verschillende aspecten van de relatie tussen mens, Heiligen, en God nader belicht.

Klik hier of op de beeltenis van Sint Franciscus om de kalender in te zien.

Binnenkort verschijnt: de geschiedenis van het Monnikendom, de plaats van de Minderbroeders daarin en hun functie in de stad Gravendam.