Het originele kruis hing in het kerkje van het San Damiano Klooster. Toen Sint Franciscus (A.D. 1181 – 1226) daar langs kwam en voor dit kruis ging bidden, sprak het tot hem om “Gods huis te gaan herstellen”. Hij vatte dit eerst letterlijk op door kerkjes te gaan restaureren. Later begreep hij dat hij de rijke Rooms-Katholieke Kerk moest opknappen via een leven van armoede en door navolging van Christus: “verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen (Matteus 19: 21)” en: “verkondig het evangelie aan de ganse schepping (Marcus 16: 15)”. Met eerbied en dankbaarheid voor alles wat God heeft geschapen. Het kruis is hierdoor al eeuwenlang een belangrijk symbool voor de volgelingen van Sint Franciscus die verenigd zijn in de Orde van de Mindere Broeders. Daartoe horen o.a. ook de Franciscanen en Capucijnen. Het kruis een welkome aanvulling in de ruimte van de Minderbroeders van Gravendam in Archeon.

Het originele kruis, beschilderd als een icoon, hangt sinds AD 1257 in de San Giorgio kapel in de Sint Clara Basiliek in Assisi. Het stamt uit de 12e eeuw en is waarschijnlijk in de 12e eeuw geschilderd door Syrische monniken die in Umbrië (Italië) verbleven.

Aan de hand van het beeldverhaal op het kruis, kunnen ongeletterde mensen 4 fases uit het leven van Jezus beschouwen: zijn lijden en wie daarbij aanwezig waren, zijn dood, opstanding en hemelvaart. De Minderbroeders in Gravendam dragen het kruis op de nabij gelegen zondag rond 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus, in processie door Gravendam. Vanwege Franciscus’ liefde voor de dieren en het milieu vieren we nu op 4 oktober Werelddierendag.

Deze kleinere kopie van het originele kruis is gemaakt door meubelmaker Broeder Petrus van Bodegraven en het is beschilderd door icoonschilder Broeder Johannes van Boskoop. Beide zijn leden van de Vereniging Pax et Bonum.

Op 20 maart 2011 is het tijdens een Eucharistieviering samen met een aantal iconen gewijd door Mgr. Bär, Benedictijner monnik en emeritus bisschop van Rotterdam. De Broeders van Pax et Bonum hebben met gezang deze dienst opgeluisterd.

Op 24 juli 2011 is het Kruis overgedragen aan de heer J. Veldman, directeur van Archeon, nadat Minderbroeder Loek Bosch een zeer inspirerende preek heeft gehouden over Sint Franciscus. Hierna heeft hij het kruis op plechtige wijze een plaats gegeven aan de muur in de broederkeuken.

Het drieluik van activiteiten rond het Kruis van San Damiano is afgesloten op zondag 23 oktober 2011 in de gastenzaal van het Minderbroedersklooster in Archeon middels een lezing door Em. Prof. Jan van Herwaarden met als titel: “Franciscus van Assisi, een zachtaardige heilige met een harde kern”.

DSCF0357
DSCF0356
DSCF0351
DSCF0360
DSCF0362
DSCF0365
DSCF0363
Kruis San Damiano klooster
previous arrow
next arrow
DSCF0357
DSCF0356
DSCF0351
DSCF0360
DSCF0362
DSCF0365
DSCF0363
Kruis San Damiano klooster
previous arrow
next arrow