Vanaf de opening van Archeon zijn de Broeders gewoon om op een aantal Kerkelijke Feestdagen processies te houden. Wanneer die niet op een zondag vallen, wordt het feest naar de nabij gelegen zondag verplaatst. Jong en oud kunnen hier dan aan mee doen door in middeleeuwse kledij een rol te vervullen als broeder, wierookdrager, gildevaandeldrager, en vlagdrager. Een aantal voorbeelden:

Op Driekoningen (6 jan.) worden er uit de kinderen drie koningen gekozen die hun gaven gaan aanbieden aan het kindje bij Maria en Jozef in de stal. Op het Feest van Onschuldige Kinderen (28 dec.) wordt naar middeleeuws gebruik een kind tot bisschop gekozen die vervolgens onder het zingen van toepasselijke liederen uit een ver verleden door de stad wordt rond gedragen. Zijn gevolg gaat lekkers ophalen bij de bewoners van de huizen.

Tijdens het feest van Sint Maarten (11 november) wordt er tijdens de Processie om lekkers gebedeld. Er vindt een ontmoeting plaats tussen een arme halfnaakte bedelaar en een Sint Maarten te paard. Die schenkt de arme man de helft van zijn mantel.

Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem uitgebeeld met kinderen in de rol van Jezus, de Apostelen en de Hebreeërs die kleden uitspreiden en met palmtakken zwaaien.

Rond Kerst en Nieuwjaar worden er bij de Heilige Familie in de stal Middeleeuwse en Moderne Kerstliedjes gezongen waaraan iedereen mee kan doen. Aan het einde van de dag is er een lichtjes optocht (foto).

Ook in de moderne tijd hebben de deelnemers een gevoel van verbondenheid door samen op te trekken.

1e Processie Archeon: Pasen 3 april 1994
1e Processie Archeon: Pasen 3 april 1994
processie
Processie 3
Processie 4
Processie 23
Processie 24
processie(1)
PROCESSIE1-7879 (1)
Palmpasenstokken
2017 12-11 IMG_3417
2017 12-11 IMG_3413
Madonna processie Archeon
Mariaprocessie 2015
previous arrow
next arrow
1e Processie  Archeon:  Pasen 3 april 1994
processie
Processie 3
Processie 4
Processie 23
Processie 24
processie(1)
PROCESSIE1-7879 (1)
Palmpasenstokken
2017 12-11 IMG_3417
2017 12-11 IMG_3413
Madonna processie Archeon
Mariaprocessie 2015
previous arrow
next arrow

Foto’s oa gemaakt door Hans Splinter