De Minderbroeders van Gravendam beschikken over een klein klokje dat voor intern gebruik de tijden van gebed (ook wel Getijden, Koorgebed of Goddelijk Officie) aangeeft. Het hangt in de pandhof aan een buitentrap en kan via een luidstok nauwelijks haar klank laten horen.

Om het ritme van de stad aan te geven en tevens haar bewoners te attenderen op de diensten in het klooster, is het plan opgevat om een luidklok te plaatsen aan de straatkant van het Minderbroedersklooster. Er is, gesteund door de directie van Archeon, een werkgroep geformeerd die op basis van tekeningen en goede raad van de heer Henk Scholte het project ter hand heeft genomen,. De heer Simon Laudy is bereid gevonden om met zijn team van vrijwilligers de klok op Middeleeuwse wijze te gieten. De meestersmid van Gravendam, Fokko Bloema, heeft de klepel gesmeed.

Op 21 december 2013 heeft het gieten van de klok plaats gevonden. Ze hangt sinds de wijding en het inluiden op 21 juni 2014 in de klokkenstoel aan de voorzijde van het Minderbroedersklooster. De klok roept op tot de getijdegebeden en zal ook tijdens processies en noodsituaties te horen zijn. Ze draagt als naam Franciscus en heeft een typisch middeleeuwse klank. Ze is een kopie van de Mariaklok uit 1334 in Heusden. Deze klok is tijdens de tachtigjarige oorlog uit voorzorg begraven en tijdens opgravingen in 1956 te voorschijn gekomen. De volledige tekst van de Franciscusklok luidt:

Het Tau-kruis heeft Franciscus gebruikt in een brief met zegening aan zijn volgeling Broeder Leo. Pax et Bonum, Vrede en het Goede, is de groet die Franciscus gebruikte in zijn contacten. Laudy me fecit A.D. MMXIII: Laudy heeft me gemaakt in het jaar van de Heer 2013.

De klok is op Middeleeuwse wijze gewijd met wijwater, heilige olie en wierook door Pastoor Dick van Klaveren en voor het eerst geluid door Minderbroeder Fer van der Reijken O.F.M.

Dit project is tot stand gekomen met medewerking van sponsoren en andere vrienden van de Franciscusklok.

Kijk voor foto’s van het gieten de klok hier en een video vindt u hier. 

En voor het aanbrengen van de klok hier.

Luidklok
IMG_8469
IMG_8474
IMG_8665
IMG_8648
IMG_8686
IMG_8705
IMG_8786
IMG_8797
IMG_8807
previous arrow
next arrow
Luidklok
IMG_8469
IMG_8474
IMG_8665
IMG_8648
IMG_8686
IMG_8705
IMG_8786
IMG_8797
IMG_8807
previous arrow
next arrow