Heiligenkalender

Deze proeve is bedoeld voor inwoners van het middeleeuwse stadje Gravendam in Archeon A.D. 1350 en voor u, als moderne mens.  Verschillende aspecten van de relatie tussen mens, Heiligen, en God worden belicht. De inwoners van het stadje leven inmiddels op het ritme van de Heiligenkalender, zoals die vanuit het Minderbroedersklooster aldaar, uiteindelijk vorm heeft gekregen.

Klik hier of op de beeltenis van Sint Franciscus om de kalender in te zien.

Madonna

Het beeld is gesneden door beeldsnijder Joop van Es naar een voorbeeld van een Madonna van ca. 1270 n.chr., dat eigendom is van het Rijksmuseum Catharijneconvent.

Wierookvat

Het wierookvat is gemaakt door Yara v.d. Ven als afstudeerproject aan de Vakschool voor Goud- en Zilversmeden en Uurwerktechniek te Schoonhoven. Op de bovenkant van het wierookvat bevindt zich een toren gelijkend op die op de Basiliek van de Stichter van de Orde van de Minderbroeders, Sint Franciscus van Assisi.

Het kruis

Het originele kruis, beschilderd als icoon hangt in de Kerk van de H. Clara te Assisi. Het stamt uit de 12e eeuw. Het kruis heeft Franciscus op het spoor gezet om de navolging van Christus en de Apostelen letterlijk gestalte te geven.
De kopie van Het Kruis is gemaakt door de Icoonschilder Jan de Frankrijker uit Boskoop.

De luidklok

Deze ter plekke op 21 december 2013 gegoten klok hangt sinds de wijding en het inluiden op 21 juni 2014 in de klokkenstoel aan de voorzijde van het Minderbroedersklooster. De klok zal oproepen tot de getijdegebeden. Zij zal ook tijdens processies en noodsituaties te horen zijn. De klok draagt als naam Franciscus. Hij is de stichter van de Orde van de Mindere Broeders. De klok heeft een typisch middeleeuwse klank. Het is een kopie van de Mariaklok uit 1334 in Heusden.Deze klok is tijdens de tachtigjarige oorlog uit voorzorg begraven en tijdens opgravingen in 1956 te voorschijn gekomen. De volledige tekst van de Franciscusklok luidt:

Opschrift Franciscusklok

Het Tau-kruis heeft Franciscus gebruikt in een brief met zegening aan zijn volgeling Broeder Leo. Pax et Bonum, Vrede en het Goede, is de groet die Franciscus gebruikte in zijn contacten. Laudy me fecit A.D. MMXIII: Laudy heeft me gemaakt in het jaar van de Heer 2013. Dit project is tot stand gekomen met medewerking van sponsoren en andere vrienden van de Franciscusklok.

Kijk voor foto’s van het gieten de klok hier.
Een video vindt u hier.
Kijk voor foto’s van het wijden van de klok hier.